Vores venteliste er desværre lukket

Er du interesseret i at starte et terapeutisk forløb, henviser vi nedenfor til andre steder, der tilbyder terapeutiske samtaler.


Vi henvender os til

Basts målgruppe er mænd og kvinder over 18 år, der har været udsat for belastende oplevelser i barndommen, det vil sige inden de fyldte 16 år.


Belastende barndomsoplevelser kan for eksempel være:

 • Omsorgssvigt
 • Vold
 • Seksuelle overgreb
 • Dødsfald  eller sygdom i familien
 • Stof- eller alkoholmisbrug i familien
 • ... Eller mange andre forhold, der har vanskeliggjort en normal og sund opvækst.


Når man i barndommen forstyrres i sin udvikling, kan det sætte aftryk på det voksne liv. Forskning har for eksempel vist, at tilknytningsbrud og svære oplevelser i barndommen kan føre til psykiske problemer i voksenlivet, såsom angst, depression eller PTSD. Svære opvækstvilkår og psykisk sygdom er tabuiserede emner, som mange har vanskeligt ved at tale om. Dette kan føre til isolation fra omverdenen og give en følelse af ikke at høre til nogen steder - selv omgivet af mange mennesker, kan man føle sig alene.


At have oplevet belastning i barndommen kan sætte aftryk på den måde vi indgår i betydningsfulde relationer med andre mennesker. For nogle synliggøres det i parforholdet, på arbejdet, under uddannelse eller i familielivet, hvor gamle  negative mønstre fra tidligere træder frem.  Disse mønstre gør  det svært, at være overfor andre på den måde, som man egentlig ønsker det. At få øje på disse sammenhænge og tage ved lære af dem, er noget af det vi arbejder terapeutisk med i Bast. Vi ønsker at skabe rum for, at den enkelte kan bearbejde fortiden og bevæge sig mod øget livskvalitet.


Terapi

Vi tilbyder terapiforløb til mænd og kvinder over 18 år, der i barndommen har været udsat for belastende oplevelser. Prisen for en session á 1 times varighed er 50 kr.


Inden hvert samtaleforløb er vores procedure, at en informationssamtale afholdes. Denne samtale varer ca. en time og er gratis. Her vil to af vores terapeuter,  fortælle om Bast og spørge ind til dig og dine aktuelle problematikker. Herefter vurderes det i personalegruppen, om Bast er det rigtige sted for dig. Vi kender til byens forskellige behandlingstilbud og henviser altid videre, hvis det er vores vurdering, at andre kan imødekomme dine problematikker bedre.Andre steder, der også tilbyder terapeutiske samtaler:


 • Egen læge: Du kan forsøge at få en henvisning fra egen læge til en psykolog med ydernummer. Med en henvisning dækker sygesikringen en del af betalingen, hvilket betyder at egenbetaling udgør 403,39 kr. for første samtale og 336,36 kr. for de efterfølgende samtaler. Der gives som udgangspunkt henvisning til 12 samtaler.
 • Sociallægeinstitutionen:  Hvis du er under 25 år, kan du henvende dig til sociallægeinstitutionen og få 5 gratis psykologsamtaler.
 • Gallo Kriserådgivning: Her tilbyder frivillige gratis samtaleterapi og rådgivning, og derudover har Gallo et værested, som er åbent i hverdagene.
 • CSM: Her tilbydes gratis professionel psykologisk behandling samt frivillig rådgivning til voksne mennesker, som i løbet af livet har været udsat for seksuelle overgreb.
 • TUBA: Her tilbydes gratis terapi og rådgivning til  personer, som er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.


Derudover findes andre organisationer med psykologistuderende, som også tilbyder terapi:


 • Kandidatklinikken i Aarhus: Kandidatstuderende i psykologi tilbyder samtaleterapi til 100 kr. for den første samtale og efterfølgende 300 kr. per gang.  

 

 • Aarhus terapeuterne: Kandidatstuderende i psykologi tilbyder samtaleterapi til 100 kr. for den første samtale og efterfølgende 300 kr. per gang.  

 

 • Uniterapeuterne: Kandidatstuderende i psykologi tilbyder samtaleterapi til 250 kr. per samtale. 

 

Du er velkommen til at kontakte os på telefon eller mail, hvis du ønsker at høre mere om de andre muligheder.


 

KONTAKT OS

TELEFONRÅDGIVNING

Tlf.: 42 47 80 88

Åbent onsdage fra kl. 16 - 20

SAMARBEJDE