OM OS

Om organisationen

Bast - Studenterterapeuterne blev stiftet i 2017 og drives af frivillige psykologistuderende, der er på sidste del af psykologistudiet ved Aarhus Universitet. De frivillige er ambitiøse og brænder for at gøre en forskel for klientgruppen, som er personer, der har været udsat for belastende barndomsoplevelser. Organisationen er hovedsagligt fondsdrevet og det er de frivillige psykologistuderende, der selvstændigt varetager organisationens daglige drift. Vores lyse lokaler i Åbogade deles i et klinikfællesskab med psykolog Kirsten Børsting, der driver Robust Psykologhjælp: www.robustaarhus.dk


Vi har valgt  navnet "Bast", da  bast i planteverdenen betegner den type fibre, der  består af sejt cellevæv. Bast er i denne  terminologi  det, som giver styrke til plantens stamme - præcis som vi ønsker, at vores klienter styrkes gennem terapien.

 .   

Kvalitetssikring

I Bast prioriterer vi høj faglig kvalitet. Som en del af vores arbejde modtager vi professionel supervision af autoriseret psykolog Susanne Freund. Susanne har over 35 års erfaring i sit arbejde med blandt andet omsorgssvigt, seksuelle overgreb, sorg og andre belastende barndomsoplevelser. Gennem supervision får terapeuten professionel vejledning i arbejdet med sine klienter, hvilket bidrager til udviklingen af de frivilliges faglige kompetencer.


Herudover deltager vi løbende i kurser, der har til formål at udvikle vores terapeutiske evner og teoretiske viden på området. Vi prioriterer som udgangspunkt at deltage i 4 kurser om året og betragter dette som et vigtigt led i at fordybe os i relevante metoder og perspektiver på vores arbejde.


Vi sikrer sammenhæng i organisationen og for klienterne, ved at hver frivillig minimum er ansat i 1,5 år. De frivillige starter selvstændige samtaleforløb efter de har været ansat 1 år eller efter bestået interventionsmetode. Interventionsmetode indgår som et fag på kandidatdelen af psykologuddannelsen, hvor den studerende under supervision lærer at indtage den terapeutiske position i professionelle psykologiske samtaler.


Mød de frivillige  i Bast